Disclaimer

De informatie en de links op deze website worden door Tvjoost.nl alleen geleverd als algemene informatie. Deze website kan links bevatten naar andere sites, waar Tvjoost.nl geen controle over heeft. Tvjoost.nl is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie die op deze websites van derden verschijnt.

Bovendien is Tvjoost.nl niet verantwoordelijk voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie op deze website voor welk doel dan ook. De informatie op deze website wordt geleverd als zodanig, zonder welke garantie van welke aard dan ook. Tvjoost.nl wijst elke verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de website, inclusief alle impliciete garanties, voorwaarden of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-schending.

Tvjoost.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor directe, indirecte, strafbare, bijkomende, speciale of resulterende schade, of enige schade, waaronder, zonder limiet, schade door het verlies van gebruik, data of winsten, voortkomend uit het gebruik of de prestaties van deze website, uit vertraging of onmogelijkheid om deze website te gebruiken, of voor enige informatie, software, producten, diensten en verwante goederen, gekochte of verkregen diensten, ontvangen berichten, of transacties die op enige wijze voortvloeien uit het gebruik van deze website, of dat nu veroorzaakt wordt door contracten, een onrechtmatige daad, nalatigheid, burgelijke aansprakelijkheid of anderzins, zelfs als Tvjoost.nl is geadviseerd omtrent de mogelijkheid van schade.

Tvjoost.nl biedt geen torrents, links (verwijzingen) naar torrents, NZB-bestanden, links (verwijzingen) naar NZB-bestanden aan of links (verwijzingen) naar andere content waarmee films kunnen worden gedownload. U download de films zelf, met de software, met uw eigen computer vanaf uw eigen internetverbinding.